Zájmové kluby, spolky a sdružení

'Kostelík v horách'

Horní Lipová, 79063 Lipová-lázně 231

Občanské sdružení

Spolek aktivních Zlatohoráků

Bezručova 144, 79376 Zlaté Hory

Spolek je dobrovolný, nezávislý a nepolitický. Sdružuje členy na základě společného zájmu o naplnění cílů spolku.

Firmy 13 z 3